Vážení rodiče, dle rozhodnutí ministerstva školství se obnovuje prezenční výuka pro žáky 1. stupně, žáky 9. tříd a rotačně pro žáky 2. stupně. Osobně toto rozhodnutí vítáme a na děti se velice těšíme. Veškeré prostory školy a třídy jsou připravené na provoz (dezinfekce je připravena na všech důležitých místech ve škole, zároveň bude odpoledne pravidelně probíhat desinfekce tříd UV lampou s ozonem)


24.11.2020

Obecné informace k organizaci výuky a provozu školy:

 • po celou dobu pobytu žáka ve všech prostorách školy je povinnost používat odpovídající ochrannou roušku nasazenou přes ústa a nos, ve třídě a v družině je možnost používat ochranný štít
 • tělesné výchovy budou realizovány formou vycházek
 • do odvolání budou zrušeny všechny zájmové kroužky
 • školní bufet nebude v provozu
 • organizace příchodu do školy:
  • 7:40 - 1., 2. a 5. třídy
  • 7:50 - 3.třídy, 4.B, 7.C a 9. třídy
  • 7:55 - 4.A, 6., 7. a 8. třídy
  • žáci 1. i 2. stupně vyčkají před školou na příchod vyučujícího, který je odvede do prostoru šaten
 • obědy jsou žákům, kteří jsou přihlášení ke stravování, automaticky přihlášeny

Pro žáky 1. stupně platí následující:

Žáci budou docházet do školy dle stálého rozvrhu v běžném provozu školy.

Provoz ranní družiny bude z personálních důvodů realizován po ročnících (pouze pro 1., 2. a 3. ročník). Pro žáky 4. a 5. tříd nemůžeme bohužel ranní školní družinu z kapacitních důvodů zajistit.

Provoz odpolední družiny bude realizován po ročnících (pro 1., 2., 3. i 4. ročník).

Pro žáky 2. stupně platí následující:

Od 30. 11. 2020 se budou 9. ročníky vzdělávat prezenčně ve škole.

Od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 se budou také prezenčně vzdělávat ve škole třídy: 6.B, 7.B a 8.B

Žáci budou docházet do školy dle stálého rozvrhu v běžném provozu školy. Zrušeny budou všechny ranní tělocviky, některé odpolední tělesné výchovy byly zrušeny nebo přesunuty, sledujte prosím aktuální rozvrh.

Od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 se budou distančně vzdělávat z domova třídy: 6.A, 7.A, 8.A a 7.C

Žáci se budou vzdělávat dle stálého on-line rozvrhu (viz Bakaláři). Povinnost žáka je se v daných hodinách on-line připojit k výuce z domova. On-line výuka je pouze jedna část vzdělávání. Druhou částí je vypracování výukových materiálů a zasílání zpět dle pokynů učitele prostřednictvím Google učebny.

On-line výuka bude sloužit k upřesnění látky, výkladu nové látky apod. Neznamená to tedy, že se žáci budou vzdělávat pouze podle upraveného rozvrhu v on-line výuce s učitelem, ale i samostatně vypracovávat zadané výukové materiály v Google učebně. V případě nepřítomnosti žáka na on-line výuce bude třídní učitel vyžadovat omluvení a zdůvodnění absence žáka od zákonného zástupce přes Bakaláře.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Z organizačních důvodů jsme ale všem žákům, kteří jsou doma, oběd odhlásili. V případě, že oběd budete chtít, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny a ona vám oběd přihlásí. Oběd si bude možné vyzvednout pouze do jídlonosičů v čase od 13:00 do 13:30. Vchod do jídelny bude ale umožněn jenom bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).

Od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 si třídy formu vzdělání vymění:

prezenčně se budou vzdělávat ve škole třídy: 6.A, 7.A, 8.A a 7.C

distančně se budou vzdělávat z domova třídy: 6.B, 7.B, 8.B 

V případě dotazů a upřesnění nás neváhejte kontaktovat. Přejeme vám všem klid do následujících dní, zdraví a dobrou náladu.

Vedení školy