Organizace výuky pro 1. stupeň od 14. 10. do 30. 10.

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Organizace výuky pro 1. stupeň od 14. 10. do 30. 10. >


Vážení rodiče, vzhledem k opatření vlády Vás musíme opět informovat o organizaci provozu naší školy. Pro žáky 1. stupně se nová opatření bohužel velmi týkají. Žáci nebudou docházet do školy a vzdělávat se budou z domova. Provoz všech školních družin bude přerušen.


13.10.2020

Věříme, že toto opatření bude platné pouze do 2. 11.

Pokud by však trvala déle, výuka na 1. stupni by od 2. 11. 2020 probíhala následovně:

  • Žáci budou mít povinnost se připojit na online výuku (viz. školní řád).
  • Rodičům bude poslán odkaz na Google Meet (na e-mail rodičů), odkaz bude platný po celé období online výuky.
  • Online vyučování bude probíhat každý den v týdnu a to systémem 2 bloků - blok pro samotnou práci a blok pro společnou kontrolu a reflexi. Pokud bude se závažných důvodů nutno tento systém upravit, budou rodiče o tom včas informováni třídní učitelkou.
  1. blok od 8:00 do 9:00

 - učitel stanoví práci pro žáky, ověří si porozumění úkolů, vyvodí novou látku. atd. Následuje samostatná práce žáků (při samostatné práci nemusí být on-line).

  1. blok od 12:00 do podle potřeby (max. 60 minut)

- blok pro reflexi vypracované práce, sdílení s ostatními

- zasílání řešení dle dohody s rodiči (ukázka řešení přes web kameru, foto vypracovaných řešení na e-mail učitelky, zaslání správných řešení rodičům a následná kontrola rodič s žákem apod.)

Samotný obsah online výuky je v kompetenci třídní učitelky.

 Výuka AJ však bude probíhat v pevně stanovených dnech:  

PO – od 8:00 - 5.A, 3.A

ÚT – od 8:00 - 5.B

ST – od 8:00 - 3.B

ČT – od 8:00 - 3.C

Pá – od 8:00 - 4. B      od 9:00 – 4.A

 

Přesto, že pevně věříme, že tato varianta nenastane, musíme však její fungování ověřit a vyladit. Proto bude v příštím týdnu (od 19. 10. až 23. 10.) organizace výuky na 1. stupni zaměřena zejména na navázání dálkového připojení učitele se třídou (a Vámi rodiči) přes Google Meet.

O konkrétní podobě organizace a náplni výuky žáků v jednotlivých třídách Vás bude informovat třídní učitelka nejpozději v pátek 16. 10.

 

Další organizační informace:

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Z organizačních důvodů jsme ale všem žákům oběd odhlásili. V případě, že oběd budete chtít, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny a ona vám oběd přihlásí. Oběd si bude možné vyzvednout pouze do jídlonosičů v čase od 11:00 do 11:30. Vchod do jídelny bude ale umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).

V případě dotazů (zejména o zapůjčení IT techniky) a upřesnění organizace výuky nás neváhejte kontaktovat.

Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. Škola, školní jídelna a školní družiny budou mimo provoz.

Prosíme o trpělivou spolupráci a věříme, že po podzimních prázdninách se s dětmi ve škole uvidíme.

Mgr. Lukáš Boháč


Školní řád (350.633KB)