Organizace výuky v týdnu od 4. do 10. 1. 2021

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Organizace výuky v týdnu od 4. do 10. 1. 2021 >


Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády se od 4. 1. 2021 budou prezenčně ve škole vzdělávat pouze žáci 1. a 2. tříd. Žáci ostatních ročníků (včetně devátých) se vzdělávají doma distančně (1. stupeň v blocích dle pokynů třídních učitelek, 2. stupeň podle aktuálního online rozvrhu).


23.12.2020

Organizace výuky a provoz školy:

Výuka pro žáky 1. a 2. tříd bude probíhat dle standardního rozvrhu a následujících podmínek:

 • po celou dobu pobytu žáka ve všech prostorách prostorách školy je povinnost používat ochrannou roušku, ve třídě a v družině je možnost používat ochranný štít
 • provoz ranní družiny je zajištěn (žáci jednotlivých tříd budou v různých místnostech)
 • organizace příchodu do školy:
  • 7:40 - 1.A a 2.A, začátek vyučování 8:00
  • 7:55 - 1.B a 2.B, začátek vyučování 8:10
 • obědy budou žákům hromadně odhlášeny (kromě 1. a 2. tříd). Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. V případě, že oběd budete chtít, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny a ona vám oběd přihlásí. Oběd si bude možné vyzvednout pouze do jídlonosičů v čase od 12:30 do 13:30. Vchod do jídelny bude ale umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).
 • odpolední družina je v provozu, každá třída bude v jednom oddělení:
  • 1.A - Schwarzová 773 444 584
  • 1.B - Janoušková 778 527 211
  • 2.A - Hořejší 773 444 588
  • 2.B - Tonková 778 527 212

Pro podrobnější informace k provozu školní družiny a vyučování komunikujte s třídními učitelkami a vychovatelkami.

Děkujeme za Váš dosavadní přístup a spolupráci a budeme doufat, že se co nejdříve vrátíme do běžného života.

Vedení školy