Protože ani letos situace nedovolila uskutečnit pasování prvňáčků v Městské knihovně, rozhodli jsme se uskutečnit tuto akci u nás ve škole. Děti přečetly krátkou básničku, obdržely šerpu a knížku, kterou jim zakoupila Městská knihovna v Českém Krumlově.


24.06.2021

Velké poděkování patří tento rok také rodičům, kteří mají velkou zásluhu na tom, že se opravdu každý žák naší třídy stal čtenářem.

Fotogalerie

Mgr. Pavla Karlíčková