V pátek 7. června proběhl projektový den 2. stupně – Ochrana člověka za mimořádných událostí.


14.06.2024

Projektový den začal cvičným poplachem, při kterém jsme si vyzkoušeli základní taktiku při napadení školy útočníkem - strategii USB („Uteč, Skryj se, nebo Bojuj). Pak následoval program na stanovištích. Žáci rozdělení do skupin se teoreticky i prakticky seznamovali s tím, jak se chránit a jak si pomoci při nečekané situaci. Zvládli poskytování první pomoci, přesun raněného, resuscitaci, v kvízu si připomněli zásady volání na tísňové linky, seznámili se se zásahovou činností hasičů, improvizovanou ochranou člověka, zhlédli praktické ukázky sebeobrany, dozvěděli se, jak postupovat při hašení požáru v domácnosti.  

Odbornou stránku projektu zajistily ČČK Český Krumlov, studentky SZŠ v Českém Krumlově, Hasičská záchranná služba ÚO Český Krumlov, Horská služba Šumava, Policie ČR Obvodní oddělení Boršov nad Vltavou, Zdravotnická záchranná služba Český Krumlov. Připravily atraktivní stanoviště, na kterých si žáci měli možnost vyzkoušet spoustu věcí. Moc jim děkujeme za ochotu a vstřícnost. 

Jitka Novotná