ŠK Pandy - Naučná vycházka po Dubíku

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > ŠK Pandy - Naučná vycházka po Dubíku >


Ve středu 30. 9. 2020 se školní klub Pandy zúčastnil naučné vycházky po Dubíku. Průvodcem nám byl ředitel Lesů města Český Krumlov Ing. Miroslav Štoll.


08.10.2020

Žáci předvedly své znalosti o lese, rozeznávaly listnaté stromy podle listů a jehličnaté stromy. Všichni jsme se dozvěděli něco o zřizování lesních školek a sázení stromů. Pan Štoll nám vyprávěl o ochraně lesa, o tom, co se v lese smí a nesmí. Ukázal nám ukryté políčko, kde se pěstují traviny pro zvěř, aby v zimě nestrádala. Při příjemné procházce lesem jsme našli i některé houby.

Zároveň nám pan Štoll zapůjčil do školního klubu a školní družiny několik naučných pexes a skládaček, které s dětmi využijeme ke hře a zároveň dalšímu vzdělávání.

Tímto bych chtěla panu Štollovi moc poděkovat za skvělý přístup k dětem, ochotu a dlouholetou spolupráci.

 

Eliška Tonková

Fotogalerie