Tereza Píšková z 9.B obsadila druhé místo v celorepublikové literární soutěži

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Tereza Píšková z 9.B obsadila druhé místo v celorepublikové literární soutěži >


Tereza Píšková z 9.B obsadila druhé místo v celorepublikové literární soutěži, jejímž letošním tématem se stalo motto "Když je třeba pomoci …", se svou prací "Proč bychom jim nepomohli?". Literární a výtvarnou soutěž Memoriálu Hany Greenfieldové vyhlašuje každoročně Památník Terezín, letos proběhl XXVII. ročník.


31.05.2021

Téma práce si kladlo za cíl nechat žáky samostatně formulovat myšlenky související s epidemií skvrnitého tyfu na konci druhé světové války – byla pomoc z řad dobrovolníků něčím přirozeným, nebo měla jiné příčiny? A co by vedlo vás k podání pomocné ruky?
Gratulujeme!

                                                                                                                      Adéla Krygarová