Vážení rodiče, vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 Vám oznamuji, že od pondělí 1. 3. 2021 bude provoz školy, školní družiny i školního klubu a školní jídelny přerušen do 21. 3. 2021. Obědy budou všem žáků odhlášeny.


27.02.2021

Režim výuky se pro žáky 3. až 9. tříd nemění, bude probíhat tak jako doposud. Žáci 1. a 2. tříd se budou vzdělávat distanční formou on-line podle pokynů a informací třídních učitelek. 

Chápeme složitost situace pro Vás i děti. Přesto prosím o spolupráci s motivací žáků s jejich aktivitou při on-line výuce a motivaci k jejich zodpovědnosti při vypracovávání a odevzdávání zadaných výukových materiálů.

O dalším vývoji a organizaci provozu školy Vás budeme informovat.

V případě upřesnění a dotazů kontaktujte vedení školy, případně třídní učitele.

Mějte prosím s dětmi trpělivost, přeji Vám klid, optimismus a hlavně zdraví.

S pozdravem Lukáš Boháč, ředitel školy