Ve středu 30. září proběhl po celé naší republice Český den proti rakovině, do kterého se zapojila i naše škola.


02.10.2020

Květinový den byl z důvodu epidemie COVID-19 přesunut z tradičního květnového termínu na konec září. Ze stejného důvodu jsme upravili i průběh akce na naší škole. Zúčastnily se ho jen Anežka Horská a Zuzka Lustová z 8. B, které nabízely kytičky pouze žákům a zaměstnancům naší školy. Holky prodaly 320 žlutých kytiček a získali tak finanční prostředky v hodnotě 7 879 Kč. Ty se použijí na zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu výzkumu, vybavení onkologických center, nádorovou prevenci.

 

Anežce a Zuzce moc děkuji za jejich nasazení pro dobrou věc. Děkuji také všem dětem a dospělým, kteří si kytičku zakoupili.

Jitka Novotná