Výsledky Květinového dne

Rozbalte si informace


Také jste zvědaví, jak dopadl Květinový den? Jak si naši žáci vedli? Byla charitativní akce úspěšná?

Posuďte sami. Deváťáci prodali 785 žlutých kytiček a získali finanční prostředky v hodnotě 20 284 Kč. Ty se použijí na zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu výzkumu, vybavení onkologických center, nádorovou prevenci.

Žákům devátých tříd moc děkuji. Líbilo se mi vaše nasazení pro dobrou věc. Děkuji také všem dětem a dospělým, kteří si kytičku zakoupili.

Fotogalerie

Jitka Novotná