Nebaví vás výtvarka? Tak to děti z 5. B určitě říct nemohou. Na konci září si užily výtvarný den v Boudě. Měly možnost si vyzkoušet nové dovednosti jako drhání, výrobu odznaků, plstění. Jejich šikovnost a kreativitu dokládám pořízenými fotografiemi.


01.10.2021

Ráda bych poděkovala zaměstnancům nízkoprahového zařízení Bouda za výborně přichystaný program a skvělý přístup k dětem.
Lída Mihaly