Změna organizace výuky pro 2. stupeň od 14. 10. do 30. 10.

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Změna organizace výuky pro 2. stupeň od 14. 10. do 30. 10. >


Vážení rodiče, vzhledem k opatření vlády Vás musíme opět informovat o organizaci provozu naší školy. Pro žáky 2. stupně se nová opatření bohužel velmi týkají. Žáci nebudou docházet do školy a všichni žáci se budou vzdělávat distančně z domova od středy 14. 10. 2020.


13.10.2020

Pro připomenutí posíláme znovu informace k organizaci vzdělávání, kde došlo také k menším úpravám:

Žáci se budou vzdělávat dle upraveného rozvrhu (viz Bakaláři). Povinnost žáka je se v daných hodinách on-line připojit k výuce z domova. On-line výuka je pouze jedna část vzdělávání. Druhou částí je vypracování výukových materiálů a zasílání zpět dle pokynů učitele prostřednictvím Google učebny.

On-line výuka bude sloužit k upřesnění látky, výkladu nové látky apod. Neznamená to tedy, že se žáci budou vzdělávat pouze podle upraveného rozvrhu v on-line výuce s učitelem, ale i samostatně vypracovávat zadané výukové materiály v Google učebně. V případě nepřítomnosti žáka na on-line výuce bude třídní učitel vyžadovat omluvení a zdůvodnění absence žáka od zákonného zástupce přes Bakaláře.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Z organizačních důvodů jsme ale všem žákům, kteří jsou doma, oběd odhlásili. V případě, že oběd budete chtít, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny a ona Vám oběd přihlásí. Oběd si bude možné vyzvednout pouze do jídlonosičů v čase od 13:00 do 13:30. Vchod do jídelny bude ale umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).

Od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. Škola, školní jídelna a školní družiny budou mimo provoz.

 

V případě dotazů a upřesnění nás neváhejte kontaktovat. Přejeme Vám všem klid do následujících dní, zdraví a dobrou náladu a prosíme o trpělivou spolupráci.

Mgr. Lukáš Boháč