Změna vnitřní řádu školní jídelny

Hlavní stránka > Hlavní stránka > Aktuality > Změna vnitřní řádu školní jídelny >


Upozorňujeme zákonné zástupce žáků na změnu vnitřního řádu školní jídelny. Od 7. 11. 2022 již nebude možné z hospodářských a finančních důvodů odhlašovat obědy do 7:00 v den nemoci žáka. 1. den nemoci žáka může stravu odebrat do jídlonosiče zákonný zástupce žáka.


07.11.2022

Vedoucí školní jídelny
Bc. Bohumíra Janoušková