Zvýšení cen stravného od 1. 10. 2022 a oběd č. 2

Rozbalte si informace


Vážení rodiče, od září 2022 si vaše děti mohou vybírat stravu ze dvou obědů. Sledujte jídelníčky na stránkách www.strava.cz, kdy si můžete oběd č. 2 přihlásit 3 pracovní dny dopředu. Oběd č. 2 se bude vařit od 25 porcí. Při počtu méně než 25 porcí budou obědy č. 2 automaticky převedeny na oběd č. 1 bez upozornění. Zároveň dochází od 1. 10. ke zvýšení cen stravného následovně:

Od 1. 10. 2022 dojde ke zvýšení cen stravného z důvodu růstu cen energií a potravin.
Výše stravného:
Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování platná od 8. 3. 2005, příloha č. 2.
Ceny stravného jsou platné od 1. 10. 2022
I. skupina 7–10 let                32,- Kč
II. skupina 11–14 let             36,- Kč
III. skupina 15–a více let      41,- Kč
 
Cizí strávníci                         82,- Kč

Doporučená nastavená výše limitu, který máte v bance povolen k inkasu:
7 - 10 let        800,- Kč
11 - 14 let      900,- Kč
15 a více let  1000,- Kč
cizí strávníci 1900,- Kč