Granulit (Bělokámen)

Rozbalte si informace


Granulit (Bělokámen)

Přeměněná hornina, která tvoří podstatnou část Blanského lesa. Její stáří je odhadnuto na 329 miliónů let. Je to naše nejsušší hornina – neobsahuje téměř žádnou vodu. Používá se především pro stavební účely.

Granulit