Krystalický vápenec (Mramor)

Chemickým složením jde o uhličitan vápenatý a patří mezi přeměněné horniny. Je to hlavní hornina Vyšenských kopců. Ještě v devadesátých letech minulého století se těžil  v lomu ve Vyšném především pro stavební účely. Krystalický vápenec často doprovází amfibolit ( tmavě zbarvená část velkého kamene).

 Amfibolit

Patří rovněž do přeměněných hornin. Je to přeměněný čedič.

Vápenec s amfibolitem