Limonit (Hnědel)

Hnědé povlaky na vápenci tvoří hnědel (limonit). Je to minerál, který vzniká zvětráváním jiného nerostu – pyritu. Limonit patří mezi železné rudy. V 19. století se zpracovával v Adolfovských železárnách (v dnešním Holubově).

Vápenec s oxidy železa a krasovým zvětráváním