2. etapa výměny dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní

Hlavní stránka > 2021 > 2. etapa výměny dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní >
Výzva k podání nabídky.pdf (17827.663KB)
Výzva k podání nabídky.pdf 

PŘÍLOHA č. 1 Výzvy k podání nabídky – Krycí list nabídky.docx (13.898KB)
PŘÍLOHA č. 1 Výzvy k podání nabídky – Krycí list nabídky.docx 

PŘÍLOHA č. 2 Výzvy k podání nabídky - Čestné prohlášení.docx (13.357KB)
PŘÍLOHA č. 2 Výzvy k podání nabídky - Čestné prohlášení.docx 

PŘÍLOHA č. 3 Výzvy k podání nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve smyslu § 74 zákona.docx (16.479KB)
PŘÍLOHA č. 3 Výzvy k podání nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve smyslu § 74 zákona.docx 

PŘÍLOHA č. 4 Výzvy k podání nabídky Přehled požadovaného počtu referenčních zakázek.docx (13.151KB)
PŘÍLOHA č. 4 Výzvy k podání nabídky Přehled požadovaného počtu referenčních zakázek.docx 

PŘÍLOHA č. 5 Výzvy k podání nabídky - Prohlášení účastníka o některých skutečnostech.docx (14.72KB)
PŘÍLOHA č. 5 Výzvy k podání nabídky - Prohlášení účastníka o některých skutečnostech.docx 

PŘÍLOHA č. 6 Výzvy k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo.docx (18.422KB)
PŘÍLOHA č. 6 Výzvy k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo.docx 

Příloha č. 7 Technická zpráva.pdf (100.131KB)
Příloha č. 7 Technická zpráva.pdf 

Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídky - Položkový rozpočet stavby.xlsx (83.456KB)
Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídky - Položkový rozpočet stavby.xlsx 

Protokol o otevírání obálek (157.965KB)
 

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu (51.923KB)
 

Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu (59.021KB)