V lednu se uskutečnila na naší škole charitativní sbírka dětského oblečení a obuvi pro azylový dům pro matky s dětmi Kamínek v Českém Krumlově. Výsledek byl nad naše očekávání (naplněná celá dodávka). Sbírka byla vřele přijata a posloužila potřebným lidem v nelehké životní situaci. Všem, kteří přispěli na dobrou věc velmi děkujeme. Školní parlament


22.02.2024