O škole

Hlavní stránka > O škole >Historie

Škola byla slavnostně otevřena 3.září 1979. Za tehdy úctyhodnou částku 17 miliónů korun byla vybudována třináctitřídní škola, kterou tvořily pavilony I. a II.stupně, pavilon mimoškolní výchovy a stravovací pavilon, odborné učebny a tělocvična.

Knihovna

Školní knihovna obsahuje cca 5 000 knih a je rozdělena na žákovskou a učitelskou část. Žákovská pak ještě na knihy pro 1. stupeň a tituly pro 2. stupeň. Ty slouží především pro dílny čtení a k půjčování domů. Novinky a důležité informace si děti mohou přečíst na nástěnce knihovny u hlavního vchodu vpravo. Pokud byste chtěli do knihovny darovat knihy a rozšířit tak náš fond, budeme velmi rádi.