8.C ve světle i stínu

Rozbalte si informace


Ve čtvrtek 1. 12. osmáci zjistili, že nemusí používat jen štětec a tužku, aby vytvořili poutavé obrazy. Při hodině výtvarné výchovy jsme si hráli se světlem a stínem. Osmáci nejprve prosvětlovali jimi vytvořené šablony, které nám připomínaly spletité větve stromů. Následně z náhodných předmětů vytvářeli „města“, která vrhala tajemné stíny.

Prohlédněte si fotografie z hodiny a pamatujte, kde je stín, musí být i světlo :-).

Barbora Tvarohová