Nejlepšími sportovci školy se v letošním školním roce stali Soňa Boháčová (7. A), Karolína Hniličková (9. A), Ronen Krief (7. B) a Štěpán Lukášek (9. A).


28.06.2024

Všichni žáci z druhého stupně plnili v průběhu školního roku při hodinách tělesné výchovy celkem 14 testů z volejbalu, košíkové, atletiky a gymnastiky.

Výsledky:

Mladší žákyně:

  1. místo: S. Boháčová, 2. místo: N. Neumannová, 3. místo: G. Kalistová

Starší žákyně:

  1. místo: K. Hniličková, 2. až 3. místo: E. Boháčová, M. Pfefferová

Mladší žáci:

  1. místo: R. Krief, 2. místo: V. Kysela, 3. místo: P. Kožišník

Starší žáci:

  1. místo: Š. Lukášek, 2. místo: M. Goceliak, 3. místo: M. Steinocher

Jitka Novotná