Vážení rodiče a žáci, pokud se v Jihočeském kraji od pondělí 10. 5. otevřou školy pro 2. stupeň ZŠ, bude výuka organizována následovně:


03.05.2021

  1. stupeň

Beze změny, pouze od 3. 5. probíhá testování žáků jen jednou týdně, a to v pondělí. Při tělesné výchově jsou umožněny sportovní aktivity pouze venku bez roušek a respirátorů. Tělocvična je nadále uzavřena. Hudební výchova je stále beze zpěvu.

 

  1. stupeň

Od 10. 5. (vždy lichý týden) se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat následující třídy 6.A, 7.A, 7.C, 8.A a 9.A.

Distančně (online) se budou vzdělávat třídy 6.B, 7.B, 8.B a 9.B.

 

Následující týden od 17. 5. (vždy sudý týden) se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat následující třídy: 6.B, 7.B, 8.B a 9.B.

Distančně (online) se budou vzdělávat třídy 6.A, 7.A, 7.C, 8.A a 9.A.

 

Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je povinné samotestování žáků a po celou dobu přítomnosti ve všech prostorách školy nosit ochranu dýchacích test (zaměstnanci - respirátor, žáci - jednorázovou roušku (ne látkovou)).

 

Výuka bude probíhat podle aktuálního rozvrhu. Ranní tělocviky jsou zrušené, při odpoledních tělesných výchovách (2x týdně) budou chlapci a dívky sportovat společně. Při tělesné výchově budou umožněny sportovní aktivity pouze venku bez roušek a respirátorů. Tělocvična je nadále uzavřená. Hudební výchova je stále beze zpěvu.

 

Příchod do školy:

Pondělí a čtvrtek v 7:30.

Vyučující, který učí 1. hodinu si vyzvedne žáky před školou, odvede je do třídy a dohlédne na provedení samotestu žáky. Nemusí být testováni žáci, kteří přinesou potvrzení o prodělaném onemocnění Covid (potvrzení o pozitivním testu – maximálně 90 dní od pozitivního testu).

Žáci, kteří se nebudou z důvodu absence v pondělí nebo ve čtvrtek testovat, budou otestováni ihned po příchodu do školy (hlásí se v kanceláři školy).

 Úterý, středa a pátek:   

6. a 7. třídy v 7:40

8. a 9. třídy v 7:50

V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy.