Společná hodina Tv 1. B a 9. B

Rozbalte si informace


Další akcí, kterou se deváťáci snažili prvňáčkům zpříjemnit náročný první rok ve škole, byla společná hodina tělesné výchovy.

Nechybělo rozběhání, hry, "posilování" se švihadly, cvičení s lanem.

Hodina se moc povedla. Ráda bych pochválila prvňáčky, že vzorně cvičili, a deváťáky, že se o malé kamarády zodpovědně postarali.

Jitka Novotná