Výsledky Červené stužky

Rozbalte si informace


V pátek 29. 11. proběhla na naší škole veřejná sbírka Červená stužka.

Jak si naši žáci vedli? Byla charitativní akce úspěšná? Posuďte sami. Osmáci prodali 490 odznáčků a získali tak finanční prostředky na provoz a preventivní aktivity České společnosti AIDS pomoc a Domu světla v hodnotě 9 846 Kč.

Všem, kteří si zakoupili odznáček a pomohli tak nemocným AIDS, moc děkuji. Osmákům děkuji za zodpovědný přístup k akci.

Fotogalerie

Jitka Novotná