Granát

Je minerál, který je součástí některých hornin. Ten, který je obsažen v granulitu, se nazývá almandin. Z granulitu snadno vyvětrává a dá se rýžovat v potocích Blanského lesa. Žádné průmyslové využití nemá.

Granát