2. etapa výměny dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní - I.

Hlavní stránka > 2021 > 2. etapa výměny dožilých stávajících interiérových dveřních křídel včetně zárubní - I. >
Výzva k podání nabídky.pdf (1379.71KB)
Výzva k podání nabídky.pdf 

PŘÍLOHA č. 1 Výzvy k podání nabídky – Krycí list nabídky.docx (13.861KB)
PŘÍLOHA č. 1 Výzvy k podání nabídky – Krycí list nabídky.docx 

PŘÍLOHA č. 2 Výzvy k podání nabídky - Čestné prohlášení.docx (13.357KB)
PŘÍLOHA č. 2 Výzvy k podání nabídky - Čestné prohlášení.docx 

PŘÍLOHA č. 3 Výzvy k podání nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve smyslu § 74 zákona.docx (16.479KB)
PŘÍLOHA č. 3 Výzvy k podání nabídky ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve smyslu § 74 zákona.docx 

PŘÍLOHA č. 4 Výzvy k podání nabídky Přehled požadovaného počtu referenčních zakázek.docx (13.151KB)
PŘÍLOHA č. 4 Výzvy k podání nabídky Přehled požadovaného počtu referenčních zakázek.docx 

PŘÍLOHA č. 5 Výzvy k podání nabídky - Prohlášení účastníka o některých skutečnostech.docx (14.83KB)
PŘÍLOHA č. 5 Výzvy k podání nabídky - Prohlášení účastníka o některých skutečnostech.docx 

PŘÍLOHA č. 6 Výzvy k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo.docx (18.578KB)
PŘÍLOHA č. 6 Výzvy k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo.docx 

Příloha č. 7 Technická zpráva.pdf (100.131KB)
Příloha č. 7 Technická zpráva.pdf 

Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídky - Položkový rozpočet stavby.xls (83.456KB)
Příloha č. 8 Výzvy k podání nabídky - Položkový rozpočet stavby.xls 

Protokol o otevírání nabídek.pdf (2517.672KB)
Protokol o otevírání nabídek.pdf 

Rozhodnutí o výběru nabídky.pdf (550.182KB)
Rozhodnutí o výběru nabídky.pdf 

Oznámení o výběru nabídky.pdf (798.312KB)
Oznámení o výběru nabídky.pdf 

Smlouva o dílo (366.642KB)