Kompletní Školní vzdělávací program ZŠ Plešivec je k nahlédnutí na školní počítačové síti ve speciálním programu "Editor ŠVP".Charakteristika školy.pdf (202.015KB)
Charakteristika školy.pdf 

Charakteristika švp.pdf (214.418KB)
Charakteristika švp.pdf 

Hodnocení žáků.pdf (396.068KB)
Hodnocení žáků.pdf 

Člověk a jeho svět.pdf (222.611KB)
Člověk a jeho svět.pdf 

Český jazyk.pdf (258.337KB)
Český jazyk.pdf 

Dějepis.pdf (214.47KB)
Dějepis.pdf 

Digitální gramotnost.pdf (173.019KB)
Digitální gramotnost.pdf 

Finanční gramotnost.pdf (178.229KB)
Finanční gramotnost.pdf 

Fyzika.pdf (209.801KB)
Fyzika.pdf 

Hudební výchova.pdf (208.57KB)
Hudební výchova.pdf 

Chemie.pdf (191.028KB)
Chemie.pdf 

Informatika.pdf (205.731KB)
Informatika.pdf 

Matematika.pdf (240.576KB)
Matematika.pdf 

Německý jazyk.pdf (206.313KB)
Německý jazyk.pdf 

Pracovní činnosti.pdf (203.555KB)
Pracovní činnosti.pdf 

Přírodopis.pdf (198.999KB)
Přírodopis.pdf 

Tělesná výchova.pdf (238.657KB)
Tělesná výchova.pdf 

Výchová k občanství.pdf (208.664KB)
Výchová k občanství.pdf 

Výchova ke zdraví.pdf (207.919KB)
Výchova ke zdraví.pdf 

Výtvarná výchova.pdf (243.822KB)
Výtvarná výchova.pdf 

Zeměpis.pdf (194.41KB)
Zeměpis.pdf 

Aglický jazyk.pdf (240.106KB)
Aglický jazyk.pdf