01.10.
2021

Výtvarný podzim v Boudě 5. B

Nebaví vás výtvarka? Tak to děti z 5. B určitě říct nemohou. Na konci září si užily výtvarný den v Boudě. Měly možnost si vyzkoušet nové dovednosti jako drhání, výrobu odznaků, plstění. Jejich šikovnost a kreativitu dokládám pořízenými fotografiemi.

30.09.
2021

Sportovní den pátých tříd

Dnes 29. září jsme měli na naší škole zábavný sportovní den s tenistou Janem Váňou, za který jsme moc vděční. Paní učitelky ze všech páťáků losem, sestavily pětice. Na hřišti jsme se sešli se svým družstvem a vybrali si kapitána, kterému pan Váňa psal výsledky fixou na ruku. To bylo vtipné.

30.09.
2021

Planeta (ne)patří lidem

S 5. B jsme se vydaly do Prokešovy zahrady v Českém Krumlově na enviromentální den Planeta (ne)patří lidem. Děti se zde potkaly s lidmi, kteří milují přírodu a snaží se o ní starat. Dozvěděly se, jaké rostliny rostou v okolí a jak určí jejich název pomocí mobilní aplikace. Vyrobily si ekologické přípravky na úklid. Pro maminky vyrobily vonné kalíšky.

27.09.
2021

Výlet 2.B a 3.A do Jaroměře

Protože nás minulý rok ochudil o plno společných zážitků, rozhodly jsme se s dětmi vyrazit hned na začátku tohoto školního roku na adaptační výjezd, který dětem přinesl mnoho zajímavých dobrodružství. Kromě lezení v lanovém parku, které jsme si všichni moc užili, se děti každý den vydávaly na výpravu, kde plnily zajímavé úkoly a hry. Všichni jsme se sblížili a poznali se i mimo školní lavice.

13.09.
2021

Ředitelské volno 27. 9. 2021

Vážení rodiče, na pondělí 27. 9. 2021 vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů (vzdělávání pedagogických pracovníků) ředitelské volno. V provozu bude školní družina pro žáky 1. stupně, přihlášky zasílejte vedoucí ŠD paní Hořejší. Školní jídelna bude v provozu pouze pro děti přihlášené do družiny. Ostatním žákům bude oběd automaticky odhlášen. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

10.09.
2021

Informace k provozu školy od 13. 9. 2021

Vážení rodiče a žáci, od 13. 9. 2021 již nebude ve škole probíhat screeningové testování žáků. Všechna další opatření zůstávají nadále v platnosti (zejména nošení roušek ve společných prostorách, zvýšená hygiena a dezinfekce apod.).

01.09.
2021

Přivítání nových prvňáčků

Na naší škole proběhlo slavnostní přivítání prvňáčků. V nové roli školáků je pozdravil ředitel školy Mgr. Lukáš Boháč a zároveň jim popřál mnoho štěstí a úspěchů na naší škole. Za město Český Krumlov uvítala žáky radní a zastupitelka paní Mgr. Ivana Ambrusová, která zároveň popřála třídním učitelkám trpělivost a předala jim květiny.

31.08.
2021

Nefunkční proklik ve školním programu na obědy

Vážení rodiče, naše školní jídelna přešla na vyšší verzi stravovacího programu strava.cz. Bohužel firma provozující Školní program nepodporuje tuto verzi a z toho důvodu nefunguje ve školním programu proklik na objednávání obědů. Z tohoto důvodu se přihlašujte přímo na stránky strava.cz přihlašovacími údaji, které jste dostali od vedoucí jídelny při nástupu žáky do školy.

25.08.
2021

Obecné informace k provozu školy od 1. 9. do 9. 9.

Milí žáci a vážení rodiče, 1. září začíná nový školní rok. Vaši učitelé, asistenti, vychovatelé i ostatní zaměstnanci školy se na vás již těší. Přejeme vám pohodový začátek, příjemné a bezpečné prostředí ke vzdělávání, mnoho radosti se spolužáky i pedagogy a dobrý pocit z odvedené práce. Věříme, že tento rok nás snad "nezavřou".

19.08.
2021

Pomáháme

Na konci školního roku jsme se rozhodli, že mezi zaměstnanci školy uspořádáme finanční sbírku na pomoc Mirečkovi a Ivě.

18.08.
2021

Termín zveřejnění informací k zahájení školního roku

Vážení rodiče a žáci, v současné době pro Vás připravujeme informace k organizaci zahájení školního roku a zapracováváme do nich pokyny ministerstva školství. Veškeré důležité informace a podmínky pro nástup do školy zveřejníme na stránkách školy nejpozději ve čtvrtek 26. 8. 2021. Ke stejnému datu budou zveřejněny i rozvrhy tříd. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy.

17.08.
2021

Prodej stravného na září a zvýšení cen dietního stravování

Prodej stravného na měsíc září 2021 v hotovosti bude probíhat ve dnech 23. – 31. 8. 2021 od 7:00 do 14:00 hodin. Prodej stravného bude umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy). Zvýšení cen dietního stravování: S ohledem na růst cen potravin jsme nuceni od 1. 9. 2021 přistoupit ke zvýšení obědů u dětí s potravinovou intolerancí tzn. u dětí, které odebírají dietu z nemocnice ČK.

24.06.
2021

Pasování na čtenáře v 1.B

Protože ani letos situace nedovolila uskutečnit pasování prvňáčků v Městské knihovně, rozhodli jsme se uskutečnit tuto akci u nás ve škole. Děti přečetly krátkou básničku, obdržely šerpu a knížku, kterou jim zakoupila Městská knihovna v Českém Krumlově.

14.06.
2021

Informace k nošení roušek ve škole od 15. 6.

Vážení rodiče a žáci, jak jste již zajisté z médií zaznamenali, od úterý 15. 6. byla vládou ČR zrušena povinnost žákům nosit ochranu dýchacích cest při výuce, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy, obecně pohyb ve společných prostorách) zůstává stejný režim jako doposud.

14.06.
2021

Změna ve výdeji čipů ke stravování

Od 1. 9. 2021 pro nové strávníky přistupuje školní jídelna ke změně ve výdeji čipů. Čip již nebude vydáván na vratnou zálohu, ale strávníci si budou čip kupovat. Pro stávající strávníky platí, že čip, který byl vydán na zálohu bude zpět přebrán za podmínky, že bude funkční, nebude poškozen nebo jinak znehodnocen (pomalován, přelepen…).

08.06.
2021

Ředitelské volno 29.-30. 6.

Vážení rodiče, na úterý 29. 6. a středu 30. 6. vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů (plánovaná rekonstrukce v prostorách školy) ředitelské volno. Abychom Vám nezpůsobili komplikace, v provozu zůstává školní družina pro žáky 1. stupně (podrobnější informace od vedoucí školní družiny). Všem žákům bude na tyto dny odhlášen oběd. Pokud přihlásíte žáky do družiny, nezapomeňte jim přihlásit i oběd

19.05.
2021

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, Od pondělí 24. 5. nastupují do školy již všichni žáci bez rotace a doufáme, že je to již poslední změna a tento stav vydrží až do konce školního roku. Stále však platí některá opatření viz níže.

18.05.
2021

Přechod na PCR testy

Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás informovali, že se nám podařilo zajistit výjimečnou možnost testovat žáky v naší škole metodou PCR. Rádi této příležitosti využijeme a chceme Vás informovat o výhodách spojených s touto formou testování.

06.05.
2021

Nástup žáků 2. stupně rotačně od 10. 5.

Vážení rodiče a žáci, vláda definitivně rozhodla o nástupu žáků 2. stupně rotačně od 10. 5. 2021. Veškeré informace naleznete v předchozí aktualitě. Žákům, kteří se budou vzdělávat prezenčně a jsou přihlášeni ke stravování, bude oběd automaticky přihlášen v týdnu jejich přítomnosti ve škole. Pokud na obědy chodit nebudou, musí si obědy odhlásit. Žáci na distanční výuce si obědy přihlašují sami.

02.05.
2021

Čarodějnický den v 1.B

V pátek 30. 4. se to ve třídě 1.B hemžilo čarodějnicemi a různými strašidelnými postavami. Děti si prošly strašidelnou stezku, při které plnily úkoly čarodějnice Malvíny. Uvařili jsme kouzelné lektvary a také jsme si zatančili. Velké poděkování patří rodičům, kteří nám připravili výborné čarodějnické pohoštění.

30.04.
2021

2. stupeň do školy

Vážení rodiče a žáci, dle vyjádření vlády ČR se předpokládá, že do naší školy nastoupí rotačně žáci 2. stupně od pondělí 10. 5. 2021. Bližší informace o organizaci výuky zveřejníme na stránkách školy a v systému Bakaláři nejpozději do úterý 4. 5. 2021. S pozdravem vedení školy.

07.04.
2021

Prodej stravného na duben

Od 12. 4. 2021 bude školní jídelna opět v provozu a v případě zájmu budeme vařit i pro cizí strávníky. Prosím tedy cizí strávníky, kteří budou mít zájem o odebírání obědů, ať se přihlásí do pátku 9. 4. a to telefonicky nebo e-mailem vedoucí jídelny, abychom mohli zajistit dostatek obědů. Děkuji za pochopení vedoucí školní jídelny.

27.02.
2021

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 Vám oznamuji, že od pondělí 1. 3. 2021 bude provoz školy, školní družiny i školního klubu a školní jídelny přerušen do 21. 3. 2021. Obědy budou všem žáků odhlášeny.

24.02.
2021

Informace k nošení roušek od 1. 3.

Vážení rodiče, na základě metodického pokynu hlavní hygieničky České republiky a mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví Vás informujeme, že improvizovaná ochrana nosu a úst např. šátek, šála, látková rouška není považována za náležitou ochranu dýchacích cest. Tou jsou pouze jednorázová chirurgická rouška, nanorouška a respirátor.

10.02.
2021

Prodej stravného na březen

Prodej stravného na měsíc březen 2021 v hotovosti bude probíhat ve dnech 22. – 25. 2. 2021 od 7:00 do 13:30 hodin. Prodej stravného bude umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).

28.01.
2021

Týden Harryho Pottera

Týden Harryho Pottera ve školní družině Lvíčata vznikl spontánně, díky naladění dětí na magický svět z televize nebo z knižní předlohy.

25.01.
2021

Předávání pololetního vysvědčení

Vážení rodiče, ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude u žáků z 2.B a 3.–9. tříd ve webové aplikaci Bakalářů (stránky školy) zveřejněno pololetní hodnocení žáků včetně slovního hodnocení v elektronické podobě. Návod je připojen v příloze. Listinnou formu vysvědčení obdrží žáci nejpozději třetí den po návratu do školy. Dřívější vydání vysvědčení nebude žákům ani rodičům umožněno.

18.01.
2021

Prodej stravného na únor

Prodej stravného na měsíc únor 2021 v hotovosti bude probíhat ve dnech 25. – 28. 1. 2021 od 7:00 do 13:30 hodin. Prodej stravného bude umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).

23.12.
2020

Organizace výuky v týdnu od 4. do 10. 1. 2021

Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády se od 4. 1. 2021 budou prezenčně ve škole vzdělávat pouze žáci 1. a 2. tříd. Žáci ostatních ročníků (včetně devátých) se vzdělávají doma distančně (1. stupeň v blocích dle pokynů třídních učitelek, 2. stupeň podle aktuálního online rozvrhu).

15.12.
2020

Prodloužení vánočních prázdnin

Vážení rodiče, reagujeme na včerejší oznámení vlády ČR ohledně docházky ve dnech 21. a 22. prosince 2020. Jak jste zřejmě zaregistrovali, pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 jsou vyhlášeny jako Dny boje proti koronaviru. Škola bude tedy v tyto dny uzavřena a prezenční ani distanční výuka se nekoná. V provozu nebude ani školní jídelna, ani školní družina. Obědy budou žákům hromadně odhlášeny.

30.11.
2020

Koncepce rodinné politiky

Podělte se s námi o to, jak se vám ve městě žije, co potřebujete a co byste případně chtěli ve městě změnit. Na vašem názoru nám záleží. Pomůžete nám tím nastavit dlouhodobý plán rozvoje rodinné politiky na místní úrovni, vytvořit takovou nabídku opatření, která bude odpovídat vašim potřebám a potřebám vašich rodin.

24.11.
2020

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, dle rozhodnutí ministerstva školství se obnovuje prezenční výuka pro žáky 1. stupně, žáky 9. tříd a rotačně pro žáky 2. stupně. Osobně toto rozhodnutí vítáme a na děti se velice těšíme. Veškeré prostory školy a třídy jsou připravené na provoz (dezinfekce je připravena na všech důležitých místech ve škole, zároveň bude odpoledne pravidelně probíhat desinfekce tříd UV lampou s ozonem)

23.11.
2020

Prodej stravného na prosinec

Prodej stravného na měsíc prosinec 2020 v hotovosti bude probíhat 30. 11. 2020 od 7:00 do 14:00 hodin. Prodej stravného bude umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy).

16.11.
2020

Provoz školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, dle rozhodnutí ministerstva školství se obnovuje prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd. Osobně toto rozhodnutí vítáme a na děti se velice těšíme. Veškeré prostory školy a třídy jsou připravené na provoz (dezinfekce je připravena na všech důležitých místech ve škole).

14.10.
2020

Stravování během distanční výuky

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na dotovaný oběd. Z organizačních důvodů jsme ale všem žákům oběd odhlásili. Pro přihlášení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny. Vchod do jídelny bude ale umožněn pouze bočním vchodem (vstup od atletické dráhy). Po dobu distanční výuky bude vařen pouze oběd č. 1 (omlouváme se za komplikace s jídelníčkem).

13.10.
2020

6.A - Sázení stromů na Dubíku

V úterý 6. října vysázela třída 6.A 200 stromků do lesní školky. Celý den proběhl díky panu Štollovi, který spolu se svými kolegy dětem ukázal, jak se stromy správně sází a jak o ně pečovat.

13.10.
2020

Organizace výuky pro 1. stupeň od 14. 10. do 30. 10.

Vážení rodiče, vzhledem k opatření vlády Vás musíme opět informovat o organizaci provozu naší školy. Pro žáky 1. stupně se nová opatření bohužel velmi týkají. Žáci nebudou docházet do školy a vzdělávat se budou z domova. Provoz všech školních družin bude přerušen.

01.10.
2020

Omezení aktivit od pondělí 5. 10.

Vážení rodiče, v souladu s vyjádřením Ministerstva zdravotnictví ČR Vám sdělujeme, že Jihočeský kraj byl označen podle platného semaforu jako zelený, tudíž od pondělí 5. 10. 2020 dochází k omezení provozu školy pouze ve smyslu omezení zpěvu v hodinách hudební výchovy na obou stupních školy a sportovních činností ve školách, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.


<< předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující >>